Adresa:

Forbak d.o.o.

Drniška 24

10000 Zagreb, Hrvatska

E-mail: [email protected]

Web: www.forbak.com

Pojedinosti o tvrtki:

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

Matični broj: 02888246

OIB: 79482439545

Sjedište tvrtke: Karlovačka cesta 4L, 10000 Zagreb

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Damjan Paunović, direktor

Bankovni detalji:

Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR4324840081106165847

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

EORI BROJ: HR79482439545

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ: HR79482439545