NUTRITIVNE VRIJEDNOSTI

Kao jedna od temeljenih ljudskih potreba, hrana je u suvremenom svijetu sve veći izazov po pitanju kvalitete i sadržaja. Interes potrošača sve se više okreće traženju zdravih namirnica, uz rastuću svijest o hranjivim vrijednostima i sastojcima. S druge strane, tradicija i kultura u kojoj živimo stoljećima je oblikovala naš okus i načine pripreme, vrhunski užitak i maksimalnu hranjivu dobit kao svakodnevni cilj. Između nutricionizma i okusa ne bi trebala biti rupa razdvoja, jer uživanje u hrani ne mora automatski značiti lošu vijest za prehranu. Uravnotežena prehrana je danas model koji je prihvaćen od struke i u temeljnim zdravstvenim preporukama.

Za tehnologe i sve uključene u proizvodnju hrane, ovo je pravac koji danas donosi najviše inovacija u proizvodnji sirovina i dizajniranju proizvoda. Vodeće svjetske tvrtke danas u svom portfelju neizostavno imaju linije proizvoda koji su posvećeni ovom cilju.

Glavni izazovi u tehnologiji su danas na identifikaciji i rješavanju ključnih izazova koji se mogu sresti u dizajnu hrane. Balastna vlakna, proteini, masnoće, sol i šećer više nisu riječi koje se čuju samo u liječničkoj ordinaciji i stručnim časopisima, one su dio sve šire ponude hrane i proizvoda usmjerenih na ponudu upravo onim potrošačima koji traže načine za obogaćivanje svoje dijete u cilju ostvarivanja uravnotežene prehrane.

U svijetu rastuće potražnje hrane i novih zdravih rješenja koja prate potrebe osoba s kroničnim metaboličkim bolestima, funkcionalna hrana dobiva sve veći značaj. Spajanje tradicionalnih namirnica i funkcionalnih nutritivnih sastojaka više nije trend, već rastuća potreba za ultimativne probleme današnjeg stanovništva.